Функционал вазифалари

Печать

Нефт-газ тармоғи корхоналарини самарали ва мувозанатлашган ривожлантириш бўйича ишларни ташкил қилади. 

Углеводородлар конларини ўзлаштириш, нефт, газ, газ конденсатини қазиб олиш ва углеводородларни қайта ишлаш, уларни чуқур қайта ишлаш ва қимматли компонентларни янада тўлиқ чиқариб олиш ҳамда углеводородли хом ашёдан оқилона фойдаланиш учун замонавий технологияларни жорий этишга қаратилган ишлар мажмуи бўйича фаолиятни мувофиқлаштиради. 

Нефт-газ бозоридаги кўрсаткичларни таҳлил қилади, уларнинг кучли ва заиф томонларини баҳолайди, маркетинг стратегиясини амалга оширишга доир тадбирларни белгилайди. 

Углеводородлар савдоси бозорининг кўрсаткичларини кузатиб боради, тармоқда юз бераётган стратегик ўзгаришлар ташхисини амалга оширади ва унинг асосида ташкилий тузилмани ўзгартириш бўйича таклифлар тайёрлайди. 

Нефт-газ тармоғи корхоналарида технологик жараёнлар ва ишлаб чиқарилаётган маҳсулотларнинг юқори техник даражасини, илмий-техник ҳамкорлик дастурларини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш, нефт ва газ конларини қидириш, бурғулаш, қазиб олиш, углеводород хом ашёсини қайта ишлаш, транспорт, табиий газни сақлаш ва нефт маҳсулотларини сотиш масалалари бўйича инвестицион лойиҳаларни жорий қилишни таъминловчи истиқболли ривожланиш дастурлари ва концепциялари ишлаб чиқилишини ташкил қилади. 

Нефт-газ тармоғи ривожланишининг истиқболли схемалари, асосий йўналишлари ва концепциялари ишлаб чиқилишини таъминлайди. 

Иқтисодиёт, молия ва бошқа манфаатдор вазирликлар билан биргаликда Давлат Инвестиция дастурига киритиш учун устувор инвестицион лойиҳалар рўйхатини тузишда иштирок этади. 

Тўғридан-тўғри чет эл инвестициялари ва хорижий банклар кредитларини жалб қилиш бўйича мониторинг ўтказилишини ташкиллаштиради. 

Узоқ ва ўрта муддатли истиқбол учун инвестицион дастурлар ҳамда нефт, нефтни қайта ишлаш ва газ саноатини ривожлантириш ва жойлаштириш бўйича мақсадли дастур ва схемаларни ишлаб чиқишда иштирок этади. 

Инвестицион лойиҳалар самарадорлигини баҳолаш ишлари ўтказилишини ташкил қилади, Вазирлар Маҳкамаси ва ваколатли органларга узатиш учун инвестицион жараён самарадорлигини ошириш ва устувор инвестицион лойиҳалар портфелини янгилаш бўйича таклифларни тайёрлайди. 

Иқтисодиёт ва Молия вазирликлари билан биргаликда инвестицион дастурлар молиялаштирилишини таъминлайди ва бунинг манбаларини белгилайди. 

Инвестицион дастур бажарилиши ҳамда технологик жараёнлар, ишлаб чиқарилаётган маҳсулот ва илмий-техник ҳамкорлик дастурларини амалга оширишнинг юқори техник даражасини таъминлашга қаратилган ташқи иқтисодий фаолият бўйича ишлар бажарилишини ташкил қилади.          

 

Нефт-газ тармоғида ташқи иқтисодий фаолият давлат дастурини бажаришга қаратилган чора-тадбирларни ташкил қилиш ва амалга ошириш бўйича ишларни мувофиқлаштиради. 

Хорижий инвестицияларни жалб қилиш ҳамда геологик қидирув ишлари, геофизик тадқиқотлар, бурғулаш, нефт ва газни қазиб олиш, углеводород хом ашёсини қайта ишлаш, транспорт, табиий газни сақлаш, нефт маҳсулотларини сотиш ва шу каби масалалар бўйича корхона ва ташкилотлар билан ташқи иқтисодий алоқаларни йўлга қўйиш ишларини ташкил қилади. 

Ташқи иқтисодий фаолиятнинг асосий йўналишлари бўйича тармоқни ривожлантириш дастури ишлаб чиқилишини ташкиллаштиради, инвестицион дастурни амалга ошириш учун хорижий инвестиция ва кредитлар ҳажмлари ва параметрларини белгилайди. 

Инвестицион лойиҳаларни амалга ошириш бўйича мониторинг ўтказилиши, ташқи иқтисодий фаолиятнинг турли масалалари бўйича субъектларга услубий, ахборот ва маслаҳат ёрдами кўрсатилишини назорат қилади. 

Керакли илмий-техник ва таҳлилий ахборот, иқтисодий ва молиявий маълумотлар, ишлар кўрсаткичлари ва натижаларини ўрганади ва таҳлил қилади, умумлаштиради ва тартибга солади. 

Лойиҳаларнинг экспертизасини ўтказади, уларнинг молиявий ва иқтисодий самарадорлигини баҳолайди. 

Табиий ресурслар, энергия, материаллар, ходимлар, молиявий маблағлардан оқилона фойдаланишга ёрдам беради. Ишлаб чиқаришни бошқаришда замонавий компютер технологияларини қўллайди. 

Ташқи алоқаларни кенгайтириш ва тажриба алмашиш учун ишбилармон шериклар билан алоқа ўрнатади ва зарур маълумотларни йиғиш тизимини ташкил қилади. 

Ўзбекистон Республикаси Президенти ва Ҳукуматининг Қарорлари ва Фармонлари ҳамда Вазирлар Маҳкамаси ва Компания раҳбариятининг топшириқлари бажарилишини назорат қилади. 

Компания фаолияти масалаларига доир комиссиялар ишида ҳамда Бошқарувнинг кенгайтирилган йиғилишлари ва Компаниянинг кенгашларида иштирок этади. 

Бошқарма ваколатига кирадиган масалалар бўйича зарур маълумот ва ҳисоботлар ва бошқа материаллар ўз вақтида тузилиши ва тақдим этилишини ташкиллаштиради. 

Белгиланган вазифаларни ҳал қилишга турли масалалар (ҳуқуқий, техник, молиявий ва ҳ.к.) бўйича маслаҳатчи ва экспертларни жалб қилади. 

Ўз ваколатига кирадиган масалалар бўйича Холдинг компанияси номидан бошқа вазирлик, идора ва ташкилотларда вакил бўлади.

Сўнгги ўзгартириш: 20.10.2016